Statuetki na wygietej podstawce

37.00 

Opis

Oferujemy

statuetki okolicznościowe

dosko­na­le nada­ją­ce się na podziękowanie
dla rodzi­ców, pary mło­dej, świad­ków, rocz­ni­ce ślu­bów
, dzień bab­ci dziad­ka lub na inne okazje.

Wyko­na­nie statuetki:

- akryl ( plek­sa ) o gru­bo­ści 3 mm bez­barw­ny prze­zna­czo­ny spe­cjal­nie pod gra­we­ro­wa­nie dzię­ki cze­mu tek­sty i gra­fi­ka na naszych sta­tu­et­kach mają wyraź­ny bia­ły kolor
– tek­sty na
sta­tu­et­kach są grawerowane.
– bez­barw­na pod­sta­wa sta­tu­et­ki sta­no­wi jed­ną całość z jej gór­ną czę­ścią dzię­ki cze­mu nie ma ryzy­ka jej odklejenia
– tek­sty mogą Pań­stwo wybrać z
naszej stro­ny inter­ne­to­wej lub prze­słać dowol­ne własne.

Wzór SERDUSZKA Wymiary: szerokość 21,3 cm ; wysokość 16,6 cm
Wzór SERDUSZKA
Wymia­ry: sze­ro­kość 21,3 cm ; wyso­kość 16,6 cm

 

Wzór DWA SERCA Wymiary: szerokość 22,8 cm ; wysokość 15,3 cm
Wzór DWA SERCA
Wymia­ry: sze­ro­kość 22,8 cm ; wyso­kość 15,3 cm

 

Wzór RÓŻANE SERCE Wymiary: szerokość 16,9 cm ; wysokość 16,4 cm
Wzór RÓŻANE SERCE
Wymia­ry: sze­ro­kość 16,9 cm ; wyso­kość 16,4 cm

 

Wzór MŁODA PARA Wymiary: szerokość 17 cm ; wysokość 16,6 cm
Wzór MŁODA PARA
Wymia­ry: sze­ro­kość 17 cm ; wyso­kość 16,6 cm

Informacje dodatkowe

Wzór

SERDUSZKA, RÓŻANE SERCE, DWA SERCA, MŁODA PARA