Statuetka znicz

37.00 56.00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: ,

Opis

Sta­tu­et­ka – Znicz

na gro­by, nagrob­ki, pomni­ki wyko­na­na jest z plek­sy prze­zna­czo­nej spe­cjal­nie pod gra­we­ro­wa­nie, dzię­ki cze­mu uzy­ska­li­śmy czy­sto bia­ły gra­wer. Usta­wio­ny na pod­staw­ce znicz pod­świe­tla wie­czo­rem sta­tu­et­kę. Gra­wer jest trwa­ły i odpor­ny na warun­ki atmosferyczne.

Wyko­na­nie statuetki:

- plek­sa o gru­bo­ści 3 mm bez­barw­na prze­zna­czo­na spe­cjal­nie pod gra­we­ro­wa­nie zapew­nia ład­ny, bia­ły grawer

- tek­sty
i gra­fi­ka na plek­sie są gra­we­ro­wa­ne

- bez­barw­na wygię­ta pod­sta­wa sta­tu­et­ki sta­no­wi jed­ną całość z jej gór­ną czę­ścią dzię­ki cze­mu nie ma ryzy­ka jej odklejenia

- tek­sty mogą Pań­stwo wybrać z tych przed­sta­wio­nych poni­żej lub prze­słać e‑mailem dowol­ne własne.

Sze­ro­ka pod­staw­ka pozwa­la na posta­wie­nie na niej małe­go ZNICZA

( znicz nie jest dołą­cza­ny do statuetki )

Ofe­ru­je­my zni­cze stan­dar­do­we i powięk­szo­ne XL

img_2031_6jy66i1y

XL

 

Informacje dodatkowe

Rozmiar

STANDARD, XL

Numer wzoru

Wzór nr 1, Wzór nr 2, Wzór nr 3, Wzór nr 4, Wzór nr 5, Wzór nr 6, Wzór nr 7, Wzór nr 8, Wzór nr 9, Wzór nr 10, Wzór nr 11, Wzór nr 12, Wzór nr 13, Wzór nr 14, Wzór nr 15, Wzór nr 16

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Statuetka znicz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *