Identyfikatory personalne

11.00 14.00 

Wyczyść

Opis

Pole­ca­my Pań­stwu

gra­we­ro­wa­ne

IDENTYFIKATORY PERSONALNE

z lami­na­tu gra­wer­skie­go w kolorach:

Wymia­ry iden­ty­fi­ka­to­ra:

- dłu­gość 70 mm
- sze­ro­kość 35 mm

Może­my wyko­nać inny wymiar iden­ty­fi­ka­to­ra
Naroż­ni­ki mogą być pro­ste lub zaokrą­glo­ne

Ofe­ru­je­my zapię­cia do wybo­ru:

1.) uni­wer­sal­ne – żab­ko-agraf­ka

img_2367

2.) na agraf­kę z zabez­pie­cze­niem przed odpię­ciem

img_2670

3.) na pin­sy ( motyl­ki zaci­ska­ne na gwoź­dzi­kach )

img_2682_k1u5v9y2

4.) zapię­cie magne­tycz­ne

zapiecie-magnetyczne


Dodatkowe informacje

Rodzaj zapięcia

zapięcie uniwersalne, agrafka z zabezpieczeniem, na pinsy (motylki), na magnes

Kolory

złoty z czarnym grawerem, srebrny z czarnym grawerem, miedziany z czarnym grawerem, czarny z białym grawerem, czerwony z białym grawerem, żółty z czarnym grawerem, jasnozielony z białym grawerem, niebieski z białym grawerem, lawendowy z białym grawerem