Znaczniki / obrączki dla gołębi

9.00 120.00 

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: , , , , , , , , ,

Opis

Ofe­ru­je­my znacz­ni­ki dla gołę­bi w róż­nych kolo­rach z gra­we­ro­wa­nym Pań­stwa nume­rem telefonu.
Znacz­nik ma wymiary:
– śred­ni­cę wewnętrz­ną fi=8 mm
– wyso­kość: 6 mm
Kolo­ry do wyboru:
różo­wy, jasny róż, czer­wo­ny, nie­bie­ski, jasno-niebieski,
zie­lo­ny, mię­to­wy, żół­ty, poma­rań­czo­wy, czar­ny, sza­ry, biały

Opcje zaku­pu obej­mu­ją pakiet 10, 50, 100 lub 200 sztuk.
Moż­na w każ­dym z warian­tów mie­szać kolo­ry z tym, że w jed­nym kolo­rze musi być mini­mum 10 sztuk.
W trak­cie doko­ny­wa­nia zaku­pu pro­si­my o poda­nie tek­stu do gra­we­ru wzię­ty w  cudzysłów
np: „tel. 600 251 271“

 

Informacje dodatkowe

Pakiet

10 sztuk, 50 sztuk, 100 sztuk, 200 sztuk

Kolor

biały, czarny, niebieski, pomarańczowy, jasny niebieski, jasny róż, żółty, zielony, czerwony, różowy, miętowy, szary